Integritetspolicy- ChatGPT Svenska

 

1. Syftet med modellen vi samlar in

Vårt syfte med att samla in dina uppgifter kommer att vara att ge bättre servicekvalitet, hantera och dela tjänsten ChatGPT Svenska, inklusive tillhandahålla kundsupport och skicka information om tjänster, och slutligen, viktigast av allt, kunna följa de mest grundliga juridiska skyldigheter och regleringar .

2. Allmän information jag samlat in

Det kommer att finnas två typer av information vi kan samla in från dig när du interagerar med ChatGPT Svenska. Det kommer att vara:

Icke-personlig information: Information som IP, webbläsare som används, tid och frekvens för användning, plus statistik och prestandadata.

Chattinformation: All data om dina chattar och meddelanden med ChatGPT Svenska.

Spårning och cookies: Cookies är filer med små mängder data som kan innehålla en anonym unik identifierare som skickas till dig från oss lagrad på din enhet.

3. Säkerhet

Webbplatsen har åtagit sig att skydda användarnas data genom tillämpning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, som syftar till att förhindra förlust, stöld eller felaktig användning av information. Data lagras på säkra servrar och åtkomsten är begränsad till behöriga personer

4. Efterlevnad av rättsliga skyldigheter

Skydda rättigheterna och egendomen för ChatGPT Swedish

Förhindra eller undersök möjliga servicerelaterade fel

Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten

Skydd från ansvar

5. Tjänsteleverantörer

Tredjepartsföretag och privatpersoner kommer att underlätta våra tjänster för vår räkning. Dessa tredje parter har tillgång till din personliga information endast för att utföra dessa uppgifter och är villkorade att inte avslöja eller använda dem för något syfte.

6. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst innehåller inte länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk som inte tillhör adressen chatgptsvenska.io kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats och dina uppgifter kommer inte att hållas konfidentiella för vår och kommer inte att störa.

 

7. Informationsinsamling och hantering

Om du har några frågor eller funderingar om integritet eller vår informations- och datasäkerhetspolicy, välj kontaktsektionen. Här har vi all information som kontorsadress, telefonnummer och e-postformulär så att du kan använda och kontakta oss direkt.

8. Informationssäkerhet

Åtgärder som kan skydda användarnas personuppgifter och data är ChatGPT Svenska vi prioriterar användningen av avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, förstörelse och ovanliga ändringar som kommer utan ditt samtycke.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

9. Integritetspolicy och ändringar

Webbplats ChatGPT Svenska förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst som är lämpligt och i båda parters bästa intresse. Innehållet i dessa ändringar kommer alltid att meddelas användarna via avsnittet “Sekretesspolicy” eller via e-post.