DMCA för ChatGPT svenska

1. Meddelande om anspråk på upphovsrättsintrång

Vänligen meddela oss om upphovsrättsintrång när du känner att ditt verk har kopierats, använts och utgör upphovsrättsintrång:

En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av innehavaren av en exklusiv rättighet som påstås ha gjorts intrång.

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du tror har kränkts.

Identifiering av materialet som du hävdar gör intrång eller är föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller åtkomst till som ska inaktiveras, och information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna definiera profil.

Dina kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen.

Ett uttalande om att du bekräftar att informationen i meddelandet är korrekt och, under straff för mened, att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås kränkas.

2. Vår DMCA-agent

Alla meddelanden om upphovsrättsintrång och alla sådana meddelanden ska skickas till vår agent enligt följande:

Agentnamn: ChatGPT Svenska

Adress: Kungsgatan 63, Stockholm, Sweden

Telefonnummer: 08-20 50 00

Mejladress: [email protected]

Notera:

Du kommer att vara ansvarig inför lagen och kompensera för skador när du avsiktligt felaktigt rapporterar upphovsrättsintrång till oss.

Om du är osäker på om material bryter mot din upphovsrätt, kan du rådfråga en tredje part, såsom en advokat, för att få den mest exakta rådgivningen och beslutsamheten innan du fattar ett beslut.

3. Process för hantering av DMCA-meddelanden

Efter mottagandet av ett korrekt formulerat DMCA-meddelande kommer vi att vidta följande åtgärder:

Ta omedelbart bort eller inaktivera åtkomst till det material som påstås göra intrång.

Meddela berörda användare att materialet har tagits bort eller inaktiverats.

Tillåt berörda användare att skicka in tvister genom DMCA-processen.

Det är viktigt att notera att vid upprepade överträdelser kan användarens konto hos ChatGPT Svenska komma att avslutas.

4. DMCA-svarsmeddelande

Vi kommer att försöka meddela användare som påverkas av DMCA-meddelanden och ta bort eller inaktivera åtkomst till det intrångsmaterial så att de kan förklara eller svara på beslutet. Och det svaret kommer att innehålla följande:

Användarens fysiska eller elektroniska signatur.

Identifiering av materialet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där materialet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades.

Ett uttalande från användaren under straff för mened att användaren i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades som ett resultat av misstag eller felaktig identifiering av materialet.

Användarens namn, adress och telefonnummer samt en uppgift om att användaren samtycker till domsrätten för tingsrätten i det förbundsdistrikt där adressen är belägen eller, om användarens adress är utanför Sverige, i något distrikt där ChatGPT Swedish kan finnas. hittas och användaren accepterar delgivning av processen från den person som meddelade den påstådda intrångsmannen.

5. Vårt engagemang

Vi har åtagit oss att skydda rättigheterna för alla författare och rättighetsägare mot anklagelser om intrång i upphovsrätten. Vår DMCA-policy är avsedd att hantera anklagelser om intrång och vidta lämpliga åtgärder, inklusive att ta bort eller inaktivera åtkomst till material som påstås göra intrång.

6. Ändringar av DMCA-policy

Följ ChatGPT Svenska för de senaste ändringarna av vår DMCA-policy.